Tuesday, June 19, 2012

градинарят/the gardener

невидимо е каквото никне в сърцата.

what is sprouted in the heart has no colour nor a form.

равновесие/balance

център на съдбата е сърцето

център на пътя е тялото

център на живота е смъртта

сянката уравновесява човека.


heart is the center of destiny

body is the center of time

death is the center of life.

shadow balances the man.